DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jakim można dać dziecku jest wykształcenie"

Nauczycielu, życzę Ci:

Uczniu, życzę Ci:

* abyś zawsze był pogodny i pełen radości ducha, rozchmurzał się, kiedy mnie spotkasz i nie musiał na mnie przenosić swoich złych humorów czy niepowodzeń;

* abyś przychodził do szkoły z radością, pełen nadziei i pewności poznania czegoś ważnego i ciekawego;

* abyś nie zrażał się moimi złymi humorami, brakami wiedzy i nieumiejętnościami, słabymi efektami nauczania, bo nie musi to być Twoja wina;

* abyś uczył się z przyjemnością rzeczy potrzebnych, rozwijających i wzbogacających Ciebie dzisiaj i w przyszłości;

* abyś nie martwił się wszystkim, co się dzieje w szkole, w domu, w okolicy, na świecie, ale raczej szukał tam optymizmu, radości i nadziei;

* abyś czuł się partnerem, mogącym decydować w sprawach dotyczących Ciebie i szkoły;

* abyś otrzymywał godziwe wynagrodzenie za ofiarną i trudną pracę ze mną, ale wolałbym, abyś to robił dla mnie, a nie dla marnych pieniędzy;


* abyś czuł się lubianym, takim, jaki jesteś, a nie musiał zdobywać sympatii w zamian za różne gry z innymi, zwłaszcza ze mną;

* abyś pracując z zapałem osiągał założone cele i najlepsze efekty, ale także potrafił świętować w pracy i po pracy, sam i z innymi, oczywiście ze mną także;

* abyś nie tracił naturalnej radości i ciekawości życia, pomimo smutnej, a nawet okrutnej codzienności szkoły, domu, okolicy, świata;

* abyś bywał najczęściej z takimi uczniami, którzy Cię lubią, szanują, wspierają w pracy i życiu osobistym, z takimi wymarzonymi uczniami i ludźmi, na których niewątpliwie zasługujesz;

* abyś miał w sobie dość siły, wiary i nadziei na każdy szkolny dzień, ale i na święto, na osiągnięcie własnych celów, nawet, jeżeli nie zawsze Ci w tym pomagam;

* abyś swoje obowiązki traktował jako coś oczywistego, nie będącego ani przymusem, ani presją, a dającego Ci prawa, z których możesz korzystać w imię sprawiedliwych i uczciwych stosunków między nami;

* abyś, wypełniając swoje obowiązki ucznia, miał prawo do szacunku, uznania, miłości, prawo takie jak każdy dorosły;

* abyś zasługiwał na moją miłość, chęć współpracy i współodpowiedzialności, nie zabijając moich uczuć, nie niszcząc mnie, nie dyrygując, tylko kochając mnie takim, jaki jestem.

* abyś nie lękał się mnie i innych dorosłych, a właśnie w nas znajdował ostoję, choć czasem miewasz mieszane uczucia; znajduj to, co Tobie potrzebne, gdy ja będę starał się, ile tylko mogę.