KONKURS CZYTANIA PROZY

Dnia 12. 12. 2012 r. w czytelni Biblioteki Szkolnej w Janowie odbył się Konkurs Pięknego Czytania Prozy Bożonarodzeniowej pt. „Szukając drogi do Betlejem…”

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Ewa Matys kl. V b

II miejsce - Weronika Kochanowska kl. VI a

Krzysztof Masełbas kl. VI b

III miejsce - Emil Kowalczuk kl. V a

Wyróżnienia: Gabriela Kołpak kl. V b

Diana Marchiel kl. VI a

Kamila Giełażyn kl. VI b

Karol Zarzecki kl. IV b

Ewelina Babiena kl. IV a

Barbara Bujwicka kl. IV b

Łukasz Kulikowski kl. IV b

Wszyscy uczestnicy konkursu, zostali obdarowani świątecznymi upominkami, które ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie.