WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół w Korycinie.

W kategorii klas I – III:

PISANKA
Adrianna Kowalewska – I miejsce,
Filip Strankowski – III miejsce,
Wiktoria Jelska – wyróżnienie

PALMA
Patrycja Kraśnicka – III miejsce

KARTA ŚWIĄTECZNA
Milena Sawicka – II miejsce

W kategorii klas IV-VI:

PISANKA
Daria Dyśko – I miejsce