PODSUMOWANIE AKCJI "NAKRĘTKA"

30. 04. 2013 r. podsumowaliśmy akcję „Nakrętka”. Zebraliśmy 178 kg plastikowych nakrętek. Zostały one przekazane Jakubowi Iłendo, uczniowi klasy I b. Zebrane nakrętki pomogą w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.
Wyniki zbiórki:

Szkoła Podstawowa:

klasa I a – 8,98 kg
klasa I b – 5,86 kg
klasa II a – 10,124 kg
klasa II b – 6,14 kg
klasa III a – 2,42 kg
klasa III b – 4,94 kg
klasa IV a – 7,36 kg
klasa IV b – 4,70 kg
klasa V a – 58,28 kg
klasa V b – 6,06 kg
klasa VI a – 9,52 kg
klasa VI b – 5,04 kg

Gimnazjum:

klasa I a – 5,80 kg
klasa I b – 3,46 kg
klasa I c – 6,70 kg
klasa II a – 17,98 kg
klasa II b – 2,60 kg
klasa II c – 0,86 kg
klasa III a – 5,72 kg
klasa III b – 3,70 kg
klasa III c – 2,0 kg

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek. Możemy w ten sposób pomóc innym i chronić nasze środowisko.