OWOCE W SZKOLE

W roku szkolnym 2012/2013 od miesiąca października nasza szkoła po raz kolejny już bierze udział w programie finansowanych przez Unię Europejska „ Owoce w szkole”. Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. W tym programie obecnie bierze udział  100 uczniów naszej szkoły. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

Głównym celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych  poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.