ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

"Nie pochylaj się nad dzieckiem bo jest małe, ale stawaj na palcach, żeby dorosnąć do świata dziecka"

J. Korczak

25 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Tego dnia 36 uczniów klas pierwszych stało się pełnoprawnymi uczniami. Pierwszaki rozpoczęły tę niezwykłą dla nich uroczystość marszem, następnie zaprezentowały przygotowany program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki.

Największym przeżyciem dla dzieci był moment ślubowania i pasowania na ucznia SP w Janowie. Po ceremonii pasowania każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

W tym uroczystym dniu było wiele życzeń dla naszych pierwszoklasistów. Pan Dyrektor życzył im wielu sukcesów w nauce, a rodzicom wiele cierpliwości w wychowywaniu swoich pociech.