ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl


Książki na święta i po świętach

  
    
W bibliotece szkolnej znajdują się zamówione przez Was książki (232 woluminy), zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

     Zakupu dokonano dzięki udziałowi naszej szkoły w programie rządowym, skąd otrzymaliśmy 4 tysiące zł,  zaś 1 tysiąc zostało przekazane z Urzędu Gminy w Janowie.

Czytelnicy!

     Korzystając z przerwy świątecznej (więcej wolnego czasu) zajrzyjcie do biblioteki szkolnej i wypożyczcie książki, aby z nią spędzić ten czas.