ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl


Dnia 8 października 2019 r. uczniowie klas II pojechali na wycieczkę ,,Droga śmieci z Janowa”.

W programie było zwiedzanie Stacji Przeładunkowej w Świerzbieniach gm. Mońki - ,,brama” na odbiór odpadów zmieszanych z terenu Gminy Janów, oraz poznanie zasady funkcjonowania stacji przeładunkowej: ważenie odpadów, przyjęcie na rampie przeładunkowej, kompresowanie w praso-kontenerze, transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce.

Następnie było zwiedzanie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - ,,brama” na odbiór i przetwarzanie odpadów zebranych selektywnie ,,u źródła” z terenu Gminy Janów.

Poznali rodzaje odpadów przyjmowanych selektywnie do zakładu, obejrzeli proces przetwarzania odpadów w  zakładzie recyklingu polegający na doczyszczaniu i podziale na poszczególne frakcje w kabinie sortowniczej oraz prasowaniu surowców wtórnych w celu przekazania ich do zakładów produkujących nowe wyroby z tych odpadów. Zapoznali się też z zasadami  funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na zakończenie wycieczki uczniowie otrzymali książeczki kolorowanki, ,,Bądź Eko’’, poradnik ABC o odpadach, które pomogą zrozumieć, jak właściwie postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych.