ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl


X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA FRASZKĘ LUB WIERSZ
BIBLIOTEKA TO JEST DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wiersza lub fraszki na temat:
„Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka”.
Cele konkursu:
· rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
· rozwijanie umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi
· wyeksponowanie dobrych stron biblioteki
· promowanie alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Białegostoku i okolic.
2. Praca konkursowa powinna być samodzielnie napisaną fraszką lub wierszem o bibliotece.
3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
I - szkoła podstawowa kl. I - III
II - szkoła podstawowa kl. IV - VIII

Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 4 listopada 2019 r.
Szkolna komisja konkursowa dnia 4 listopada 2019 r. dokona kwalifikacji prac, które wezmą udział w konkursie wojewódzkim. 

Koordynatorzy: Elżbieta Zarzecka, Grażyna Skowrońska, Janina Bielawska
Organizator konkursu: Biblioteka przy Szkole Podstawowej nr 21im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku