Podsumowanie Rodzinnego Konkursu Plastycznego Przedszkolaków ,,Najpiękniejsza bombka choinkowa”

W naszym przedszkolu organizowany był Rodzinny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą bombkę choinkową”. Prace  wykonane zostały  przez  dzieci i rodziców w domu. Technika wykonywania prac - dowolna. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni najmłodszych, rozbudzanie zainteresowania tradycjami świątecznymi oraz najważniejsze radość z wspólnej zabawy rodzic-dziecko podczas wykonywanej pracy.

Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli wszystkich oddziałów przedszkolnych dokonała przeglądu prac i przyznała miejsca I, II i III oraz wyróżnienia. W trakcie oceny organizatorzy konkursu  zwracali szczególną uwagę na ogólną estetykę pracy, kompozycję, pomysłowość, walory artystyczne wykonanych prac  oraz wkład pracy dziecka.

Na konkurs dostarczono 46 przepięknych bombek choinkowych, które zostały wyeksponowane w oknie sali nr.13, aby rodzice mogli dokładnie obejrzeć wykonane prace. 18.12.2020 r. wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i upominki, a wyróżnione dzieci dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody i upominki ufundowała Rada Rodziców.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania uczestnikom, rodzicom i rodzeństwu za tak liczny udział w konkursie. Zachęcamy wszystkie dzieci do brania udziału w przedszkolnych konkursach.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl