ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
 
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2022r. odbyła się akademia z okazji zakończenia zajęć w roku szkolnym 2021/22 i pożegnania uczniów klasy ósmej. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, absolwenci przekazali sztandar szkoły uczniom klasy siódmej. Następnie ósmoklasiści przedstawili część artystyczną, w trakcie której podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w wychowanie, za opiekę, troskę o ich bezpieczeństwo, niegasnący zapał  w przekazywaniu wiedzy, wielką cierpliwość, szacunek, bezinteresowność i poświęcenie. Siódmoklasiści wręczyli starszym kolegom i koleżankom upominki, życząc im  sukcesów i wytrwałości w dalszych etapach kształcenia. Uroczystość uświetniły piosenki zaśpiewane przez Jadwigę Muklewicz, Justynę Szamborską i uczennice ze szkolnego zespołu wokalnego oraz występ Kacpra Kopcia.
Następnie pan Dyrektor wręczył pamiątkowe statuetki uczniom klas I-VIII za wysokie wyniki w nauce, 100% frekwencję  oraz czytelnictwo. Ósmoklasiści otrzymali nagrody za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, aktywną pracę w wolontariacie oraz samorządzie szkolnym.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor złożył wszystkim życzenia wyjątkowych, udanych wakacji, zasłużonego wypoczynku i mnóstwa cudownych przygód.