ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
 
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wierszyki ćwiczące języki”

10 czerwca 2022 roku odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wierszyki ćwiczące języki” w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Korycin i Janów, którzy są objęci terapią logopedyczną. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci z wadami wymowy, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa a także budzenie ducha zdrowej rywalizacji. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z klasy IA Sebastian Suchowolec, który otrzymał wyróżnienie i Natalia Kopeć z klasy III.
Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.