ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl


„Gdy myślę misje…Świat radości i pokoju”

Przyjaźń, zgoda, solidarność, wrażliwość i pokój, sprawiają, że świat i życie człowieka pod każdą szerokością geograficzną stają się godne, radosne i szczęśliwe. Człowiek, który od najmłodszych lat z szacunkiem podchodzi do innych ludzi, niezależnie od rasy czy koloru skóry, jest budowniczym lepszego świata - świata żyjącego w pokoju i z optymizmem patrzącego w przyszłość.
Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.
Praca plastyczna powinna być tematycznie związana z hasłem konkursu czyli
„Gdy myślę misje… Świat radości i pokoju”.
Format pracy A3, A4 - prace w innych formatach zostaną wyłączone z konkursu.
Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, prac nie należy oprawiać. 
Organizator pozostawia uczestnikom konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki umożliwiające prezentację na papierze). Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Prace plastyczne w postaci wydruku komputerowego nie będą podlegały ocenie.
Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej
do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00

Organizatorzy:  Elżbieta Zarzecka, Dorota Gotówko, ks. Karol Swatkowski
Szczegółowy regulamin konkursu na stronie www.muzeumpieniezno.pl