INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), powstało w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (komputery PC wraz z akcesoriami) Biblioteka otrzymała 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne. Uczniowie pracują z systemem operacyjnym Windows XP, oraz z pakietem biurowym Office 2003. Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program CENZOR. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych.

 

  

W tak urządzonym centrum multimedialnym użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności :

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
2. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
3. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Po zapoznaniu się z regulaminem uczeń, podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji .
4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera.
5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy.
6. Możliwe jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych. Użytkownik korzystający z programu Outlook Ekspress po zakończeniu pracy powinien usunąć skonfigurowane przez siebie konto.
7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku "H" oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
12.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
ZABRANIA SIĘ:

1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu, a także odwiedzania tych stron.
2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
3.Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.