HARMONOGRAM DOWOŻENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20

OD PONIEDZIAŁKU 30 WRZEŚNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

 

 AUTOSAN BSK 0810

DOWOŻENIE

KURS 1

(klasy 4-8)

6:30 Janów  – 6:35 Marchelówka - 6:40  Kuplisk - 6:42  Kamienica – 6:48 kol. Kamienica - 7:00 kol. Kuplisk - 7:02 kol. Szczuki - 7:05 Gabrylewszczyzna – 7:08 Budno - 7:10 Cieśnisk - 7:15 Zielony Gaj - 7:20 Krasne - 7:25 Piątak - 7:28 Kizielewszczyzna - 7:30 Kizielany  - 7:35 Skidlewo  - 7:38 Franckowa Buda - 7:40 Trofimówka - 7:45 Janów

KURS 2

(klasy 0-3)

745 Janów  – 7:55 Nowowola – 8:05 Trzcianka – 8:08 Studzieńczyzna - 8:12 Nowokolno – 8:14 Wasilówka - 8:15 Marchelówka – 8:17 Kuplisk - 840 Janów

 

ODWOŻENIE

KURS 1

(klasy 0-3)

1350 Janów  – 1356 Marchelówka – 1358 Kuplisk – 1359 Kamienica – 1402 kol. Kamienica – 1405 Budno –1408 Cieśnisk Mały -1410 Zielony Gaj – 1415 Cieśnisk Wielki – 1420 Krasne – 1425 Gabrylewszczyzna –14 27 kol. Kuplisk  – 1435 Janów 

KURS 2

(klasy 0-8)

 

1440 Janów – 1450 Studzieńczyna  – 1455 Trzcianka - 1500 Kładziewo- 1508 Nowowola – 1520 Janów

KURS 3

(klasy 4-8)

1525 Janów – 1528 Sitawka-  1532 Rudawka –1537 Sosnowe Bagno – 1542 Kumiałka – 1545 kol. Wasilówka – 1547 Wasilówka – 1550 – Nowokolno - 1555 Marchelówka – Janów

 

AUTOSAN  BSK  97LH  

DOWOŻENIE

KURS 1

(klasy 4-8)

6:30 Janów – 6:45 Nowowola - 6:55 Kładziewo - 7:00 Trzcianka – 7:05 Studzieńczyna  7:10 Nowokolno 7:15 Wasilówka – 7:20 Janów

KURS 2

(klasy 0-3)

730 Janów – 735 Kizielany – 738 Szczuki -  743 Kizielewszczyzna - 745 Piątak - 751 Krasne - 853 Cieśnisk Wielki - 756 Zielony Gaj - 800 Cieśnik Mały – 803 Budno – 808 Kuplisk – 811 kol. Kuplisk – 815 Gabrylewszczyzna - 820 Trofimówka - 825 Janów

  

ODWOŻENIE

KURS 1

(klasy 0-3)

1350 Janów – 1355 Nowy Janów - 1400 Przystawka - 1403 kol. Przystawka – 1408 Długi Ług – 1410 Białousy

(klasy 0-3
SP Białousy)

14:10 Białousy – 14:15 Sitkowo – 14:18 Łosiniec - 14:21 Ostra Góra – 14:25 Długi Ług – 14:27 kol.Białousy – 14:32 Białousy - 14:37 Łubianka – 14:40 Podłubianka – 14:43 Ostrynka – 14:45 Soroczy Mostek – 14:47 Teolin – Janów                

KURS 2

(klasy 4-8)

14:50 Janów  – 14:55 Przystawka – 14:58 kol. Przystawka - 15:00 Długi Ług - 15:05 kol. Białousy - 15:10 Białousy - 15:15 Długi Ług 15:18 Ostra Góra –15:22 Łosiniec - 15:28 Sitkowo - 15:35 Łubianka – 15:38 Podłubianka – 15:42 Ostrynka –15:45 Soroczy Mostek –15:48 Teolin – 16:00 Janów

 

AUTOSAN   BSK 07PN

DOWOŻENIE

KURS 1

(klasy 4-8)

6:28 Rudawka - 6:33 Sosnowe Bagno - 6:35 Ostrynka - 6:37 Soroczy Mostek – 6:38 Teolin  - 6:40 Sitawka - 6:45 Przystawka - 6:48 Przystawka (Długi Ług) - 6:52 Przystawka kol. - 6:58 Nowy Janów – Janów

KURS 2

(klasy 0-3 Białousy )

7:10 Janów – 7:15 Teolin – 7:17 Soroczy Mostek – 7:20 Ostrynka – 7:23 Podłubianka - 7:25 Łubianka – 7:28 Sitkowo - 7:33 Łosiniec - 7:35 Ostra Góra - 7:37 Długi Ług - 7:40 kol. Białousy - 7:45 Białousy

 

KURS 3

(klasy 0-3)

Białousy - 8:00 Sitawka - 8:05 Rudawka - 8:10 Sosnowe Bagno - 8:15 Kumiałka - 8:25 Janów

 ODWOŻENIE

KURS 1

(klasy 0-3)

1350 Janów – 1355 Wasilówka – 1400 Nowokolno – 1405 Kumiałka – 1410 Rudawka – 1415 Sosnowe Bagno – 1425 Sitawka – 1430 Janów

KURS 2

(klasy 0-8)

1440 Janów – 1445 Trofimówka – 1455 Franckowa Buda – 1458 Skidlewo – 1500 Kizielany – 1503 Szczuki – 1505 Kizielewszczyzna – 1508 Piątak – 1515 Krasne – 1520 Janów

KURS 3

(klasy 4-8)

1520 Janów – 1525 Gabrylewszczyzna - 1528 kol. Kuplisk – 1530 Kuplisk - 1532 Kamienica – 1535 kol. Kamienica – 1540 Budno – 1542 Zielony Gaj – 1544 Cieśnisk Wielki – 1545 Krasne - Janów

 

VOLKSWAGEN    BSK 73YM  

DOWOŻENIE

KURS 1

(klasy 0-3)

805 Kładziewo  -  808 Trzcianka - 814 Janów

KURS 2

(klasy 0–3)

 

 815 Janów - 820 Przystawka - 8:25 Janów

 

 

ODWOŻENIE

KURS 1

(klasy 0-3)

1340 Janów - 1350 Trzcianka - 1355 Kładziewo