DYREKCJA

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie - mgr Tadeusz Giełażyn

Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie - mgr Mirosław Krupowicz

 


KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE

 

NAUCZANY PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

i

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Trzeciak

Bożena Masełbas

Janina Bielawska

Joanna Kowalczuk
Joanna Święcicka
Jolanta Jaroma

Małgorzata Puzanowska
Maria Kulfan
Marianna Jarmoszko
Teresa Bałakier

Agnieszka Orciuch

RELIGIA

Dorota Gotówko

JĘZYK POLSKI

Elżbieta Puzanowska

Grażyna Skowrońska

Irena Kisiel

Jolanta Masełbas

Małgorzata Dyśko

HISTORIA

Agata Baranowska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Elżbieta Puzanowska

Krystyna Bakun

JĘZYK ANGIELSKI

Bogdan Zawadzki

Dorota Guziejko

MATEMATYKA

Anna Dańko

Jolanta Pogorzelska

Wanda Kołpak

PRZYRODA

Małgorzata Betto

FIZYKA

Tadeusz Giełażyn

BIOLOGIA

Małgorzata Betto

CHEMIA

Jolanta Pogorzelska

GEOGRAFIA

Jarosław Szczerba

TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE

Małgorzata Betto

PLASTYKA

Małgorzata Krahel

MUZYKA

Jarosław Szczerba

INFORMATYKA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Tadeusz Giełażyn

Wanda Kołpak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Barbara Skibicka

Małgorzata Krahel

Mirosław Krupowicz

JĘZYK ROSYJSKI

Irena Kisiel

Jadwiga Kieżel

BIBLIOTEKA

Elżbieta Zarzecka

Krystyna Bakun

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Jarosław Szczerba
Małgorzata Krahel
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Jolanta Masełbas
Krystyna Bakun
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  Mirosław Krupowicz 

PEDAGOG

Barbara Gąsiorowska-Szamreto

LOGOPEDA Barbara Gąsiorowska-Szamreto