ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
 
dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JANOWIE

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH  W JANOWIE

załącznik do Zarządzenia nr 67/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2020 r