DOKUMENTY

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE